Τι είναι τα καταγραφικά θερμοκρασίας και υγρασίας?

Ένας καταγραφέας δεδομένων (Data Logger) αποτελεί σημαντικό μέρος για τη διαχείριση της ψυκτικής αλυσίδας. Η ικανότητα να καταγράφει τη θερμοκρασία σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τη μεταφορά, σας επιτρέπει να καθορίσετε εάν η αποστολή των προϊόντων όπως κρέας, γαλακτοκομικά, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, σιτηρά, εμβόλια, φάρμακα ή ακόμα και φυτά, πρέπει να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί από τον παραλήπτη.

Επιπλέον, τα δεδομένα που καταγράφονται κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε αν η θερμοκρασία αποθήκευσης ή μεταφοράς ευαίσθητων εμπορευμάτων είναι η βέλτιστη για τη φρεσκάδα ή την αποτελεσματικότητά τους.

Τα δεδομένα που παράγονται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε αξιώσεις ζημίας, που προκύπτουν από τις μεταβολές της θερμοκρασίας κατά την μεταφορά ή την αποθήκευση.