Δείκτες pH Ούρων & Σάλιου

Τιμή Προϊόντος

Tο pΗ Hydrion παρέχει εξαιρετικό διαχωρισμό χρωμάτων τόσο στο εύρος οξέος (κάτω από pΗ 7), όσο και στο εύρος αλκαλίων (άνω του pΗ 7). Συνήθως χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί το pH των ούρων και του σάλιου, προσφέρει ένα ευανάγνωστο, ενιαίο χρώμα που αντιστοιχεί σε κάθε διάστημα (ανά 0,2 – 0,3) από pH 5.5 έως και 8.0.

.
Το διάγραμμα χρώματος pH έχει αντιστοιχίες στα:

[5,5] [5,8] [6,0] [6,2] [6,4] [6,6] [6,8] [7,0] [7,2] [7,4] [7,6] [8,0]
.
Κάθε ρολό περιέχει χαρτάκια για 100 δοκιμές.