Αγωγιμόμετρα

Τί είναι το Αγωγιμόμετρο;

Ένα Αγωγιμόμετρο μετράει την «Ηλεκτρική Αγωγιμότητα» ή αλλιώς όπως κοινά αναφέρεται : την Αγωγιμότητα.

Οταν μετράμε την Αγωγιμότητα,

μετράμε το ποσό κάποιου μικρού ρεύματος το οποίο έχει τη δυνατότητα να περάσει μέσω μίας συγκεκριμμένης ποσότητας υγρού. Τα διαλυμένα άλατα – ή τα θρεπτικά συστατικά – μέσα στο νερό επιτρέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει. Οσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση τόσο περισσότερο ρεύμα διέρχεται από το διάλυμα και τόσο μεγαλύτερη είναι η αγωγιμότητα. Αντίθετα, όσο η ύπαρξη των θρεπτικών συστατικών και των αλάτων είναι μικρή τόσο μικρότερη είναι η αγωγιμότητα. Έτσι, με ένα Αγωγιμόμετρο έχετε τη δυνατότητα να μετρήσετε πόσο εμπλουτισμένο με θρεπτικά συστατικά είναι το νερό που θα χρησιμοποιήσετε για το πότισμα. Αυτή τη μέτρηση μπορείτε να την κάνετε με ένα Αγωγιμόμετρο ή με ένα όργανο που μετράει σε TDS (Τοtal Disolved Solids – Oλικά Διαλυτά Στερεά). Το Αγωγιμόμετρο μετράει σε microsiemens ανά εκατοστό (μS/cm) ενώ ένα όργανο TDS μετράει σε χιλιόγραμμα ανά λίτρο (mg/l ) ή σε parts per million (ppm).

.