Ετικέτες Θερμοκρασίας-Thermal Indicator Labels

Οι ετικέτες ένδειξης της θερμοκρασίας είναι μικρές και οικονομικές λύσεις που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της αποστολής, της αποθήκευσης ή της επεξεργασίας των προϊόντων, για τον έλεγχο της θερμοκρασίας ή του χρόνου/θερμοκρασίας. Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των φαρμάκων, των χημικών και των φρέσκων προϊόντων κατά τη μεταφορά. Οι ετικέτες αλλάζουν χρώμα όταν υπάρχει μια μεταβολή της θερμοκρασίας έξω από τα προκαθορισμένα όρια.

tti_animationv2

 

Η DeltaTRAK προσφέρει μια ποικιλία από ετικέτες για να καλύψει όλες σας τις ανάγκες. Ετικέτες όπως οι WarmMark, High Temp Thermo Labels και οι TempDot Time-Temperature Labels θα σας δείξουν αν η έκθεση σε μία θερμοκρασία υπερέβει ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Τα FreezeCheck και ColdMark ThermoLabel χρησιμοποιούνται σε αποστολές, για να υποδείξουν μια μεταβολή της θερμοκρασίας κάτω από τους 0° C  (+32° F). Χρησιμοποιούμενο σε εμπορικά πλυντήρια πιάτων, το TempDot High Temp ThermoLabel θα σας δείξει αν το τελικό ξέβγαλμα έχει φτάσει την απαιτούμενη από το HACCP θερμοκρασία των +71 ° C  (+160 ° F)

 

Tο TempDot FreezeCheck Label, Model 54000, χρησιμοποιείται για να σας υποδείξει μία μεταβολή της θερμοκρασίας κάτω από τους 0 ° C  (+32 ° F). Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το προκαθορισμένο όριο το χρώμα της ετικέτας αλλάζει από διαφανές σε λευκό και το σύμβολο (√) παύει να είναι ορατό.

.

Τεχνικές Προδιαγραφές Model 54000

 

 

Το ColdMark® ThermoLabels, Models 51001-51002: Διαθέσιμο σε δύο τύπους, 0° C /+32° F ή –3°C/+26°F. Οι ετικέτες αυτές μπορούν να τοποθετηθούν στις συσκευασίες ευαίσθητων προϊόντων σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν το προϊόν εκτεθεί σε θερμοκρασία χαμηλότερη από την προκαθορισμένη για χρονικό διάστημα περίπου 60 λεπτών, το υγρό στην ετικέτα θα γίνει θολό με βιολετί ραβδώσεις.

Μόλις η θερμοκρασία έκθεσης επανέλθει σε τιμή μεγαλύτερη από το προκαθορισμένο όριο, το υγρό της ετικέτας αλλάζει αμετάκλητα σε ένα ομοιόμορφο βιολετί χρώμα.

Τεχνικές Προδιαγραφές Model 51001-51002

.

 

Το TempDot® Time-Temperature Label, Models 51030-51032, είναι μία οικονομική ετικέτα που σας ενημερώνει για το χρονικό διάστημα (έως 60 λεπτά), κατά το οποίο το προϊόν ήταν εκτεθειμένο σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από την προκαθορισμένη. Όταν η θερμοκρασία έκθεσης ξεπερνάει το προκαθορισμένο όριο, ξεκινάει η αλλαγή του χρώματος της ετικέτας, η οποία διαρκεί μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε χαμηλότερη από το όριο τιμή. Ανάλογα το τμήμα της ετικέτας που έχει υποστεί αλλαγή στο χρώμα υπολογίζετε το χρονικό διάστημα έκθεσης. Η ετικέτα αυτή είναι απαραίτητη για πολλές εφαρμογές διασφάλισης ποιότητας.

Διατίθεται σε τρία μοντέλα με διαφορετικά όρια +5° C  (+41° F), +8° C  (+46° F) και +10° C  (+50° F)

Τεχνικές Προδιαγραφές Model 51030-51032

 

.

Τα WarmMark® ThermoLabels, Models 51013-51035, χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της μεταφοράς, της αποθήκευσης ή της επεξεργασίας των προιόντων. Διατίθεται σε αρκετά μοντέλα με όρια από –18° C (0° F) μέχρι +37° C  (+99° F). Αυτές οι αυτοκόλλητες ετικέτες τοποθετούνται πάνω στο προϊόν. Όταν ενεργοποιηθεί, μία μη αναστρέψιμη αλλαγή του χρώματος εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία έκθεσης φθάσει ή υπερβεί το προκαθορισμένο όριο. Η κόκκινη τελεία δείχνει αν η έκθεση ήταν για μια σύντομη, μέτρια ή παρατεταμένη χρονική περίοδο.

Μπορείτε να δείτε με μια ματιά εάν μια υπέρβαση στην θερμοκρασία έχει συμβεί, εξασφαλίζοντας μόνιμα αρχεία για τους σκοπούς της διασφάλισης της ποιότητας.

Τεχνικές Προδιαγραφές Model 51013-51035

.

 

Τα TempDot High Temp Labels, Model 53146 και Model 54114, βρίσκουν εφαρμογή σε εμπορικά πλυντήρια πιάτων για να διασφαλιστεί ότι η προτεινόμενη θερμοκρασία των +71° C  (+160° F) έχει επιτευχθεί. Όταν η θερμοκρασία φτάσει τους +71° C  (+160° F) ή περισσότερο, η ετικέτα αλλάζει αμετάκλητα από μαύρο σε πορτοκαλί.

Τεχνικές Προδιαγραφές Model 53146 & 54114

.

 

Τα High Temperature ThermoLabels, Models 50109-50809, είναι ακριβή, οικονομικά και διαθέτουν μίας χρήσης δεικτών θερμότητας παρέχοντας ένα μόνιμο αρχείο των αλλαγών της θερμοκρασίας. Συνοδεύονται με 1, 3, 5 ή 8 στάδια της θερμοκρασίας, που διατίθεται από τα +32° C (+90° F ) στα +260° C (+500° F ).

Όταν οι θερμοκρασίες φθάνουν στα επιθυμητά όρια, εμφανίζεται μια μη αναστρέψιμη αλλαγή του μαύρου χρώματος. Αυτά τα αυτοκόλλητα τοποθετούνται απευθείας στην καθαρή και στεγνή εσωτερική ή εξωτερική επιφάνεια των προϊόντων ή του εξοπλισμού.

 Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν την κατασκευή, επεξεργασία, αποθήκευση, τη ναυτιλία, τη θερμοκρασία της θερμότητας των ευαίσθητων προϊόντων, για τα πλυντήρια πιάτων, τη θερμότητα της απολύμανσης των πλυντηρίων, φούρνου, στεγνωτηρίου κ.ά.

.

Τεχνικές Προδιαγραφές Model 50109-50809

.