Διαθλασίμετρο Άλατος

 Το Salinity Refractometer™ της DeltaTRAK είναι ένα οπτικό μέτρο που σχεδιάστηκε για να μετρήσει την αλατότητα του νερού ή την άλμη. Τα αλμυρά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών, του μπέικον, τα παϊδάκια ή τα θαλασσινά είναι συχνά γευστικά, τρυφερά και διατηρημένα σε άλμη. Το Salinity Refractometer εμφανίζει μια άμεση ανάγνωση του ειδικού βάρους σε μέρη ανά χίλια (PPT) και της συγκέντρωσης του άλατος σε νερό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει και να διατηρήσει τα αρχικά διαλύματα και τις αραιώσεις αυτών. Στη βιομηχανία των τροφίμων, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην παρασκευή των κατεψυγμένων ……………………………………………………………………λαχανικών, των φρούτων, των θαλασσινών και ……………………………………………………………………των υποπροϊόντων των ωκεανών.

.

Τεχνικές Προδιαγραφές Model 24240

.