Δείκτες pH

.

Τιμή προϊόντος: 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-6800380 για το εύρος pH που επιθυμείτε.

Υπάρχει μεγάλη γκάμα για οικονομική μέτρηση του pH με ταινίες-χαρτάκια & πλαστικά sticks με εύρος από 0.00 έως και 14.00.

Συγκεκριμένα: 0.0-6.0 / 5.5-8.0  / 6.5-13.0 / 3.0-5.5 / 4.5-8.5 / 6.0-8.0 / 0.0-3.0 / 8.0-9.5 / 12.5-14.0 / 5.0-9.0 /

………………….0.0-1.5 / 1.0-2.5 / 1.2-2.4 / 1.4-2.8 / 3.4-4.8 / 4.8-6.7 / 4.5-7.5 / 5.2-6.6 / 5.6-6.8 / 6.8-8.4 / 7.2-8.8 /

………………….8.2-9.8 / 9.0-10.0 / 9.0-12.00 / 9.2-10.6 / 10.0-12.0 / 10.2-12.0 / 4.0-5.5 / 9.0-13.0 / 4.0-9.0 /

………………….1.0-6.0 / 3.0-9.0 / 6.0-11.0 / 1.0-11.0 / 1.0-12.0 / 1.0-13.0 / 1.0-14.0 / 0.0-13.0 / 0.0-14.0

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν ενδιαφέρεστε για pH ούρων & σάλιου !

Τα χαρτάκια pH Dip-Stick (0.0-6.0) είναι απλά στη χρήση, ενώ δεν απαιτούν τεχνική εκπαίδευση. Για να μετρήσετε το pH, απλά βυθίζετε το χαρτάκι ελέγχου στο δείγμα και στη συνέχεια συγκρίνετε το χρώμα του αποτελέσματος που προέκυψε, με το διάγραμμα χρώματος του pH.

.

  Άμεση Απόκριση

  Απευθείας αναγνωρίσιμο pH stick με καθαρό, ανοιχτό χρώμα που ταιριάζει με το επιθυμητό επίπεδο pH

  Εύκολο στην αντιστοίχηση του χρώματος με το συνοδευόμενο διάγραμμα χρώματος

  Οικονομικό πακέτο που περιέχει 100 χαρτάκια

.

Ο χρωμοκατάλογος για το #50012 έχει pΗ που αντιστοιχεί στις εξής τιμές:

[0,0] [0,5] [1,0] [1,5] [2,0] [2,5] [3,0] [3,5] [4,0] [4,5] [5,0] [5,5] [6,0].

Έχουν εφαρμογή:
  • Εκπαίδευση-Εργαστήρια
  • Νοσοκομείο-Ιατρικά Εργαστήρια
  • Γενικά Εργαστήρια
  • Βιομηχανικές Δοκιμές
  • Υπηρεσίες Τροφίμων
  • Έλεγχος Ασφάλειας
  • Δοκιμές Έκτακτης Ανάγκης
  • Γεωργικές Δοκιμές.
 Instructional Video

pH test strips

 .