Καταγραφικά Θερμοκρασίας 4 Αισθητήρων, με Εκτυπωτή ή/και με σύνδεση με συσκευή GPS

Named_TranscanDataLoggers

.

TRANSCAN 2  SERIES

Συστήματα Καταγραφής της Θερμοκρασίας με χρήση έως και 4 Αισθητήρων, με ενσωματωμένο Εκτυπωτή ή/και με σύνδεση με συσκευή GPS για real time παρακολούθηση και έλεγχο της τρέχουσας θερμοκρασίας στους ψυκτικούς θαλάμους των οχημάτων μεταφοράς ευπαθών προϊόντων, με τη βοήθεια της τηλεματικής και χρήση οδικών χαρτών της Google. (θερμοκρασία θαλάμων, ταχύτητα οχήματος, άνοιγμα/κλείσιμο πόρτας ψυγείου, απόψυξη, κά)

  • Δυνατότητα σύνδεσης με φάρο οπτικής ένδειξης-ειδοποίηση σε περίπτωση συναγερμού ή και με σειρήνα, και κάμερα real time παρακολούθησης.

.

BigProduct_TC.

.

.

.

.

.

.

.

BigProduct_TR

.

.

.

.

.

.

.

BigProduct_TT

.

.

.

.

.

.

.

 

seveneye-topTrack21

Track11

 .Track31

.