Θερμόμετρο και καταγραφικό μετώπου

Θερμόμετρο και καταγραφικό μετώπου με υπέρυθρες ακτίνες που εξασφαλίζει με ακρίβεια τη θερμοκρασία και δίνει σταθερές αναγνώσεις της θερμοκρασίας του ανθρώπινου σώματος.

Η χρήση της συσκευής γίνεται τοποθετώντας το θερμόμετρο στο ύψος του μετώπου από απόσταση 5cm και η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη.