Δείκτες Χλωρίου

.

Τιμή προϊόντος:/100τεμ.

Εκείνοι που χρησιμοποιούν το χλώριο σαν βάση για την απολύμανση, απαιτείται να χρησιμοποιούν πακέτα ελέγχου για να εξασφαλίσουν την επιβεβαίωση των συνθηκών απολύμανσης, έτσι ώστε να πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις που καθιστούν έγκυρα τα προϊόντα τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας. Τα χαρτάκια δοκιμής «Hydrion» μετρούν τη συγκέντρωση του χλωρίου που χρησιμοποιούνται σε λύσεις απολύμανσης. Παρέχουν στο χρήστη ένα απλό, αξιόπιστο και οικονομικό μέσο που ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας της υγείας.

Απλά βυθίστε την ταινία μέτρησης στο απολυμαντικό διάλυμα χλωρίου και συγκρίνετε το χρώμα σύμφωνα με το διάγραμμα χρώματος. Αυτά τα χαρτάκια δοκιμής είναι εγκεκριμμένα από το υπουργείο υγείας και είναι απαραίτητα για κάθε επιχείρηση, για να χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των συγκεντρώσεων του χλωρίου στις απολυμαντικές λύσεις.

.

  Απλή διαδικασία δοκιμής όπου δεν απαιτείται τεχνική εκπαίδευση

  Εύκολη Σύκριση Χρώματος με το Διάγραμμα Χρώματος που συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο

  Αξιόπιστο Χρώμα Δείγματος που ταιριάζει σε 10-50-100-200 ppm

  Εύχρηστη συσκευασία

  Οικονομικό πακέτο που περιέχει 200 ταινίες δοκιμής

.

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

.

Video Training for Chlorine Dispenser 10-200 PPM

.

.