Ψηφιακό Διαθλασίμετρο

Τιμή προϊόντος:

Το MA871 είναι ένα οπτικό όργανο που χρησιμοποιεί τη μέτρηση του δείκτη διάθλασης για τον προσδιορισμό της κλίμακας Brix% της ζάχαρης, κυρίως σε υδατικά διαλύματα. Η μέθοδος είναι απλή και γρήγορη.
Τα δείγματα μετρούνται μετά από μια απλή βαθμονόμηση από το χρήστη με απιονισμένο ή αποσταγμένο νερό.
Μέσα σε δευτερόλεπτα, το όργανο μετρά τον δείκτη διάθλασης του δείγματος και το μετατρέπει σε μονάδες συγκέντρωσης % Brix.

Το ψηφιακό διαθλασίμετρο MA871 εξαλείφει την αβεβαιότητα που σχετίζεται με αναλογικά διαθλασίμετρα και είναι εύκολα φορητό για μετρήσεις στο πεδίο.

Η θερμοκρασία (σε ° C ή ° F), εμφανίζεται ταυτόχρονα με τη μέτρηση συγκέντρωσης των σακχάρων στη μεγάλη οθόνη διπλής αναγραφής, μαζί με τα εικονίδια σε περίπτωση χαμηλής ισχύος μπαταρίας και άλλους χρήσιμους κωδικούς μηνυμάτων..

Τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:
• Διπλή επιπέδου οθόνη LCD
• Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ATC)
• Εύκολη ρύθμιση και αποθήκευση
• Λειτουργία μπαταρίας με ένδειξη χαμηλής ισχύος (BEPS)
• Σβήνει αυτόματα μετά από 3 λεπτά της μη χρήσης

.

Τεχνικές Προδιαγραφές:
SPECIFICATIONS
Range 0 to 85% Brix
0 to 80°C / 32 to 175°F
Resolution 0.1% Brix
0.1°C / 0.1°F
Accuracy ±0.2% Brix
±0.3°C / ±0.5°F
Light Source Yellow LED
Measurements Time Approximately 1.5 seconds
Minimum Sample Volume 100 µL (cover prism totally)
Sample Cell SS ring and flint glass prism
Temperature Compensation Automatic between 10 and 40°C / 50 to 104°F
Case Material ABS
Battery Type 1 x 9V AA (included)
Battery Life 5000 reading
Auto-shut off after 3 minutes of non-use
Dimensions 192 x 102 x 67 mm
Weight 420 g

.

.