Έλεγχος Παγώματος Thermolabels 54000

.

Το Freeze Check ThermoLabel χρησιμοποιείται για να δείξει ένα φάσμα εκτός του ιστορικού θερμοκρασίας κάτω από τους 0 ° C  (32 ° F). Όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το όριο, ο δείκτης αλλάζει αμετάκλητα από σαφές κενό σε λευκό και το πράσινο σημάδι ελέγχου δεν είναι πλέον ορατό.

.

  Μοντέλο 54000,  0 ° C / 32 ° F

  Υποδεικνύει την κατάχρηση της θερμοκρασίας για τα προϊόντα που είναι ευαίσθητα σε διακυμάνσεις στο ………κατώτερο όριο θερμοκρασίας.

  Οι αυτοκόλλητες ετικέτες μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα πακέτο προϊόντος, δέμα, χαρτοκιβώτιο.

  Προστατευτική μέθοδος για την επαλήθευση όταν η ζημιά του παγώματος  έχει συμβεί κατά τη μεταφορά,   ……..την αποθήκευση ή τον χειρισμό.

.

Τεχνικές προδιαγραφές: