Ηλεκτρονικό Καταγραφικό Θερμοκρασίας Model 20745

.

FlashLink VU με μεγάλη  κάρτα προβολής εντοπισμού

Εφαρμογές: Ιδανική συσκευή για την τεκμηρίωση της κατάστασης της αποθήκευσης και μεταφοράς των

ευαίσθητων στη θερμοκρασία προϊόντων.

.

  Μιας Χρήσεως καταγραφικό

  Μεγάλη και ευανάγνωστη οθόνη LCD

  Στατιστικά ιστορικού ταξιδιού διαθέσιμα στην οθόνη LCD

  Πατενταρισμένη λειτουργία καταγραφής «Shadow Log» που εγγυάται ότι τα δεδομένα καταγράφονται,

…….ακόμη και αν ο διαχειριστής αδυνατεί να ξεκινήσει τη μονάδα

  Εκτύπωση δεδομένων χρησιμοποιώντας τον εκτυπωτή Graphics Printer, το λογισμικό FlashPDF ή

…….τη μεταφορά δεδομένων στον υπολογιστή

  NIST Σύστημα Ιχνηλασιμότητας και Σήμανση CE

  IP56 αδιάβροχο σύστημα

.

Τεχνικές προδιαγραφές

.

.