Νέο Αδιάβροχο pH μετρο

..

  pH μετρο για αισθητήρες με βύσμα BNC

  Αδιάβροχο IP67, Ανθεκτικό στις χημικές ουσίες, Ανθεκτικό στη σκόνη, με κυμαινόμενο περίβλημα

  0,01 ανάλυση του pH

  Ένα, δύο ή τρία σημεία βαθμονόμησης του pH

  Αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας

.

Τεχνικές προδιαγραφές:.
.