Ψηφιακός Μετρητής Συγκέντρωσης Σακχάρων

Διαθλασίμετρο Ζάχαρης

Τιμή Προϊόντος:

  Ψηφιακός Μετρητής Χειρός

  Ελαφρύς, Φορητός, που περιλαμβάνει θήκη Μεταφοράς

  Μετρά τη Συγκέντρωση των Σακχάρων και των Διαλυμένων Στερεών σε Υδατικό Διάλυμα

  Αυτόματη Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας (ATC) 

  Ιδανικό για Μέτρηση στο Χώρο των Χυμών και άλλων υγρών με Βάση τη Ζάχαρη 

  Καθορισμός Ποιότητας των καρπών κατά τη Συγκομιδή, τη Μεταφορά, την Παραλαβή,

         την Επεξεργασία, την Αποθήκευση

.

.Τεχνικές προδιαγραφές:.

.